בסעודות של מצוה שחלות בימים אלה, כגון ברית מילה ופדיון הבן — ניתן להתיר סימן תקנ"א פסקי תשובות הערה 95 ומניקה פטורה מן התענית כל כד' חודש שלאחר הלידה
פטור, אם כאבי הראש הם כתוצאה ממחלה ולא מחמת הצום עצמו מה עם נשים מיניקות - ומה אם כואב לי הראש? הפוסקים הגדירו אישה כ"מינקת" במשך שנתיים לאחר לידה, גם אם אינה מניקה בפועל

מתי יוצא צום בתמוז התשפ''א 2021

תשובה: י"ז בתמוז הוא הראשון לימים המכונים ימי "בין המיצרים", והמסתיימים בתשעה באב.

12
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2020
לפי זה, אם מדובר רק בכאב ראש, כמתואר, אפשר לקחת גלולה עם מעט מים ולהמשיך
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021
כיצד צריך לנהוג אדם שטס במהלך הצום? ראוי גם להימנע מטיולים או פעילות חווייתית ביום זה
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021
חוגי נגינה וריקוד שמטרתם אימון ותרגול מותרים עד ר"ח אב
רשאי לשתות אך לא לאכול מי שצריך ליטול כדור בצום, י"א שיכול לשתותו עם מעט מים פחות מכשיעור הגר"מ פיינשטיין , וי"א שאם יכול ליטלו ללא מים יעשה כן, ורק אם אינו יכול — יטול עם מים חזו"ע , והגר"נ קרליץ כתב שימיס הכדור במים כדי שיעשו מרים — ויטול
עם זאת, מי ששוהה בבידוד מסיבות שונות אך מרגיש טוב, צריך להימנע מאכילה ושתייה שאלה: האם נשים בהריון ונשים מניקות צריכות לצום בצום י"ז בתמוז? מותר לטעום את התבשיל בצום כדי לדעת אם חסר בו מלח או תבלין, ורק טעימה שעד כדי רביעית הלוג, ובלבד שיפלוט המאכל ולא יבלענו, שטעימה כזאת אינה נחשבת אכילה שו"ע, וכ"פ בחזו"ע , וכתב רמ"א שהמנהג להחמיר בזה

בתמוז

מה תיקנה הרבנות הראשית בעשרה בטבת? מה היה האירוע הכי חמור שבעיקר בגללו תיקנו את צום יז' בתמוז? הלוח מציג תאריך עברי לצד תאריך לועזי, תאריך עברי היום, מועדי חגים יהודיים, זמני כניסת שבת, יציאת שבת, תחילת צום, ימי זכרון ותאריכים חשובים נוספים.

1
מתי יוצא צום בתמוז התשפ''א 2021
מה כל כך חמור בתרגום התורה ליוונית? יש להשתדל לדאוג שהתוכן של הטיול יהיה חיובי, ולא מסוכן
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2020
ואם מבשל לצורך סעודת מצוה שבערב, כתב המשנ"ב שמותר לטעום
בתמוז זמני כניסת ויציאת הצום • כל ההלכות שצריך לדעת
כמו כן, כתב כי אין צורך להשלים תענית זו במועד אחר