ב בע"מ 936069616 הפניקס חברה לביטוח בע"מ 930638713 הראל חברה לביטוח בע"מ 930006101 כלל חברה לביטוח בע"מ 930035985 מגדל חברה לביטוח בע"מ 930000948 הכשרה חברה לביטוח בע"מ 935365692 שם חברה מספר תיק ניכויים גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ גילעד הותיקה 930176383 יוזמה — קרן פנסיה לעצמאים בע"מ 935896647 מבטחים — מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ מבטחים הותיקה 930003918 מגן — קרן פנסיה מרכזית לקואופרציה ביצרנות תחבורה ושירותים — אגודה שיתופית בע"מ 936071042 נתיב — קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ 910065119 עמית — הפניקס פנסיה ותיקה 935730499 עתידית קופת פנסיה בע"מ 935330894 פסגות — קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ הע"ל 936005511 קג"מ — קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ 930003926 קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ 941072274 קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ 941022196 קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל, אג' שיתופי בע"מ 930000799 קרן גמלאות של חברי דן בע"מ 930006697 קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ 930617980 קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א אי פאסיבי מדדי אג"ח 935839043 אי
אי לתגמולים מסלול לבני 60 ומעלה 935839043 אי בקרן זו קיימים מסלולים רבים, המאפשרים לכל עמית לבצע את ההתאמה המושלמת בין אפיקי ההשקעה ואופי ההשקעות לבין צרכיו האישיים

מספרי תיקי ניכויים

טיפים להגדלת החיסכון הפנסיוני בקרן פנסיה באתר האינטרנט של קרנות הפנסיה בישראל.

6
מיטב דש פנסיה טלפון שירות לקוחות
שם חברה מספר תיק ניכויים מנורה מבטחים ביטוח בע"מ 935507640 איילון חברה לביטוח בע"מ 935359646 ביטוח ישיר I
מיטב דש פנסיה טלפון שירות לקוחות
בע"מ 930001664 קרן הגמלאות של חברי אגד בע"מ 930109764 קרן הפנסיה עתודות
מיטב דש פנסיה טלפון שירות לקוחות
אי למניות 10% עד משולב פ 935839043 אי
את דמי הניהול הנמוכים בקרן יכול לקבל כל עובד שאינו מאורגן במדינת ישראל אי פאסיבי מניות בחו"ל 935839043 אי
מגוון מסלולים מקיפים במיטב דש פנסיה מיטב דש פנסיה מקיפה היא קרן פנסיה בעלת תקנון גמיש יחסית, המורכב משלושה אלמנטים עיקריים: ביטוח שאירים, ביטוח נכות וחיסכון לקצבה על אף חוסר ההסכמה בין אנשי מקצוע , האין סופי מה יותר טוב ללקוח — , כאשר מדובר בקרן פנסיה המבוססת על ביטוח הדדי , יש למבטחים יתרון לגודל ולשונות באוכלוסיית המבוטחים

מיטב דש פנסיה טלפון שירות לקוחות

I חברה לביטוח בע"מ 935859397 פסגות חברה לביטוח פ.

29
מיטב דש פנסיה טלפון שירות לקוחות
אי פאסיבי אג"ח ממשלת ישראל 935839043 אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות 935802553 אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות 935802553 אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות 935802553 אלטשולר שחם גמל כספי 935802553 אלטשולר שחם גמל לבני50 ומטה 935802553 אלטשולר שחם גמל לבני50 עד 60 935802553 אלטשולר שחם גמל לבני60 ומעלה 935802553 אלטשולר שחם גמל מניות 935802553 אלמוג קופה מרכזית לפיצויים ליד כלל ישראל 930629761 אנליסט גמל אג"ח 935932046 אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל 935932046 אנליסט גמל חו"ל 935932046 אנליסט גמל מניות 935932046 אנליסט גמל מניות חו"ל 935932046 אנליסט גמל שקלי טווח קצר 935932046 אנליסט מסלולית קופת גמל — ישראל 935932046 אנליסט מסלולית קופת גמל — מסלול אג"ח עד 10% מניות 935932046 אנליסט מסלולית קופת גמל — מסלול לבני 50-60 935932046 אנליסט מסלולית קופת גמל — מסלול לבני 50 ומטה 935932046 אנליסט מסלולית קופת גמל — מסלול לבני 60 ומעלה 935932046 אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה 939601563 אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות 939601563 אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות 939601563 אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות 939601563 אקסלנס גמל אג"ח עד 25% מניות 939601563 אקסלנס גמל לבני 50 ומטה 939601563 אקסלנס גמל לבני 50 עד 60 939601563 אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה 939601563 אקסלנס גמל פאסיבי — מדדי אג"ח 939601563 אקסלנס גמל פאסיבי — מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 939601563 אקסלנס גמל פאסיבי — מדדי חו"ל 939601563 אקסלנס גמל פאסיבי — מדדי מניות 939601563 אקסלנס גמל צמוד מדד 939601563 אקסלנס גמל שקלי טווח קצר 939601563 אקסלנס תגמולים בניהול אישי 939601563 הלמן-אלדובי בר- יציב מניות 935876417 הלמן-אלדובי בר- יציב שריעה 935876417 הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות 935876417 הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 25% במניות 935876417 הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח צמוד מדד 935876417 הלמן-אלדובי בר-יציב ישראל 935876417 הלמן-אלדובי בר-יציב כללי לשעבר קופת פקידי מרכנתיל דיסקונט 935876417 הלמן-אלדובי בר-יציב שקלי 935876417 הלמן-אלדובי תגמולים בניהול אישי 935876417 הלמן-אלדובי בר יציב חו"ל 935876417 הלמן-אלדובי בר יציב מסלול לבני 50 ומטה 935876417 הלמן-אלדובי בר יציב מסלול לבני 50 עד 60 935876417 הלמן-אלדובי בר יציב מסלול לבני 60 ומעלה 935876417 הראל —דקל קופת גמל לדמי מחלה 936185321 הראל גמל מסלול אג"ח 936185321 הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות 936185321 הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות 936185321 הראל גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות 936185321 הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני 936185321 הראל גמל מסלול חו"ל 936185321 הראל גמל מסלול כהלכה 936185321 הראל גמל מסלול לבני 50 ומטה 936185321 הראל גמל מסלול לבני 50 עד 60 936185321 הראל גמל מסלול לבני 60 ומעלה 936185321 הראל גמל מסלול מניות 936185321 הראל גמל מסלול שקלי 936185321 הראל גמל מסלול שקלי טווח קצר 936185321 הראל קופה לפנסיה תקציבית 936185321 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל 936186717 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח 936186717 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות 936186717 ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה 936186717 ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 936186717 ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה 936186717 ילין לפידות קופת גמל מסלול מנייתי 936186717 פסגות גדיש אג"ח 935803304 פסגות גדיש אג"ח חו"ל 935803304 פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל 935803304 פסגות גדיש אג"ח עד 10% מניות 935803304 פסגות גדיש אג"ח עד 20 % מניות 935803304 פסגות גדיש אג"ח צמוד מדד 935803304 פסגות גדיש הלכה 935803304 פסגות גדיש כספי 935803304 פסגות גדיש חו"ל 935803304 פסגות גדיש לבני 60 ומעלה 935803304 פסגות גדיש מניות 935803304 פסגות גדיש מסלול לבני 50 ומטה 935803304 פסגות גדיש מסלול לבני 50 עד 60 935803304 פסגות גדיש עד 20% מניות 935803304 פסגות גדיש פאסיבי — מדדי מניות 935803304 פסגות מסלולית לפיצויים 935761320 פסגות מרפא 935802041 פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית 935893610 פסגות גמל בניהול אישי 936005511 פסגות לעמיתי חבר לבני 50 עד 60 936005511 פסגות לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה 936005511 פסגות לעמיתי חבר לבני עד 50 936005511 פסגות פיצויים אג"ח 936048685 פסגות פיצויים בטא 936048685 פסגות פיצויים כללי 936048685 פסגות שיא פיצויים כללי 935802116 פסגות שיא פיצויים כספית 935802116 פסגות שיא פיצויים מדדית ללא מניות 935802116 פסגות שיא פיצויים מניות 935802116 פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות 935802116 פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות 935802116 קו הבריאות — מסלול ללא מניות 935332437 קו הבריאות קופת גמל לתגמולים לשכירים ולעצמאים — מסלול כללי 935332437 פסגות קמה 935870584 כלל ברזל קופה מרכזית לפיצויים 936011543 כלל גמל מרכזית מסלולית עמית 936011543 כלל תקציביות 936011543 כלל פיצויים למעסיק 935805036 כלל גמל קופה מרכזית לפיצויים 935004515 כלל תמר אג"ח 935834846 כלל תמר אג"ח עד 15% מניות 935834846 כלל תמר אג"ח צמוד מדד 935834846 כלל תמר הלכה 935834846 כלל תמר לבני 50 ומטה 935834846 כלל תמר לבני 50 עד 60 935834846 כלל תמר לבני 60 ומעלה 935834846 כלל תמר מניות 935834846 כלל תמר שקלי 935834846 כלל תמר שקלי טווח קצר 935834846 מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA 935967950 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח ממשלתי ישראל 935967950 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול ביג כללי לפחות 30% מניות 935967950 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול חו"ל 935967950 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כללי 935967950 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג״ח עד 10% מניות 935967950 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות 935967950 מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי טווח קצר 935967950 מגדל מסלול אג״ח ממשלת ישראל 935967950 מיטה דש גמל אג״ח עד 25% מניות 936010354 מיטב דש גמל בניהול אישי 936010354 מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4
מספרי תיקי ניכויים
אי פאסיבי כללי 935839043 אי
מיטב דש: מוקד שירות ללקוחות פרטיים ועסקיים
אי מניות 25% עד משולב פ 935839043 אי