חשבו את שטח הפנים של התיבה ובתיבה כל זוג מספרים צריך להופיע ביחד פעם אחת
היחידות של הנפח הנתונים בשאלה היו ב: התשובה שלנו תהיה ב: מילמטרים מילמטרים מעוקבים ממ"ק סנטימטרים סנטימטרים מעוקבים סמ"ק מטרים מטרים מעוקבים מ"ק 2 תרגיל 1: חישוב נפח בתיבה האורך הוא 4 ס"מ, הרוחב 2 ס"מ והגובה 5 ס"מ

נפח תיבה כיתה ד

תשובה: המים מגיעים לגובה 2 ס"מ.

22
נפח תיבה
דוגמה אורך תיבה הוא 5, סנטימטר, הגובה 3 סנטימטר והרוחב 2 סנטימטר
תיבה (גאומטריה)
תשובה: המים מגיעים לגובה 2 ס"מ
נפח תיבה
מבחינה מתמטית, אפשר לבנות בנקל תיבות בכל
דרך ללא משתנה שטח בסיס התיבה כפול הגובה 3 שווה לנפח 48
פתרון אנחנו יודעים שאורך כפול רוחב כפול גובה שווה ל 100 פתרון האם תיבה א תצליח למלא? שרטוטו כל גרף בפני עצמו ואל תנסו להשוות בין הערכים של הגרפים

מתי מתוק: תיבה

נפח תיבה שווה ל: שטח הבסיס X הגובה.

5
נפח תיבה
בתרגיל מהסוג הראשון אנו יודעים את הנפח וצריכים לחשב את אחד ממדי התיבה אורך או רוחב או גובה
תיבה (גאומטריה)
הפתרון מתקבל על ידי הצבת הנתונים בנוסחת נפח תיבה
נפח תיבה כיתה ד
בקובייה האורך, הרוחב והגובה שווים ולכן רק מספר אחד מגדיר את גודל הקובייה