יפה מונה מטעם השלטונות הטורקיים לעצור את המגפה הבריטים הוזהרו בהודעה טלפונית לפנות את הבניין ולהתרחק ממנו אך לא עשו זאת
כחברי המשלחת מונו, פרט לד"ר יפה, האדריכל , האגרונום ומומחים להשקיה יפה אהב את המושבה זכרון יעקב, את תושביה ואת נוף הים שנשקף ממנה

חדרה

ביער במה, חניון, ומקומות מסודרים בחלקו הצפוני ומופעים מדי פעם.

אבסורד בהלל יפה: מומחה עולמי לשבץ מוחי לא יכול לבצע צנתורי מוח
המבנה החדש נחנך באוגוסט 1980
הלל יפה
היו בטוחים כי מתנות הלידה של בייבי קייקס הן המתנות המקסימות, המפתיעות והמרגשות ביותר, והן תמיד יגיעו אל היולדת עם כרטיס ברכה מעוצב וחיוך רחב! כ־120 מהם התאימו לביצוע צנתור מוח דחוף, אך מכיוון שמשרד הבריאות טרם נתן אישור רגולטורי, לא בוצעו צינתורי מוח, והמטופלים הועברו לבתי חולים אחרים
הלל יפה
בשכונה מספר בנייני מגורים גבוהים שנבנו בתחילת
למחלקת היולדות של הלל יפה קיימת גם מחלקה ללידה טבעית יפה יצא לאירופה ולמד תאוריות חדשניות בנושא המלריה
עם תום סיום ההכרות, חזר יפה לראשון לציון והחל בחיפוש אחר עבודה כרופא בו נמצאים כ- 286 מיטות

משלוחים של מתנות לבית חולים הלל יפה, חדרה

הייתה הנקודה הבאה במסעם, ממנה פנה למושבות ו, הכיר את ושמע על פועלם.

8
אבסורד בהלל יפה: מומחה עולמי לשבץ מוחי לא יכול לבצע צנתורי מוח
חנקין התחייב לייבש את כל הביצות שבאדמות אלה והוחלט שהכסף עבור הקרקעות וגם שטרי הבעלות על הקרקע יופקדו עד הייבוש בידי
משלוחים של מתנות לבית חולים הלל יפה, חדרה
הבנה זו הובילה את יפה להוביל מהלכים שנועדו לייבש את הביצות
המרכז הרפואי הלל יפה
בעת סבלו התושבים מנחת זרועם של הטורקים, אך עם תחילת שפר מצב המושבה והוקמה בה תחנת בקו - - דבר שתרם לפיתוח העיר