בנט מתחזק וסמוטריץ ובן גביר שומרים על כוחם מאגר הנתונים כולל חיבור של שתי תוכנות: ACCESSו- GIS
תהליך העבודה כלל הכוונה על ידי ועדת ההיגוי, עבודת שדה ותיאום והיזון חוזר מתמיד, על ידי צוות העבודה המצומצם סקר תשתיות טבע עירוני לרשימה ולקישורים ל- 151 אתרי טבע עירוני בירושלים: רקע בשנת 2010 פורסם סקר תשתיות טבע עירוני בירושלים

סקר תשתיות טבע עירוני

המצאי הטבעי כולל הדגשה של מיני דגל ומינים נדירים בכל אתר.

24
סקר 103FM: אין ממשלת ימין בלי ליברמן
ממצאי הסקר משלימים נדבך ידע שלא היה קיים במערכת התכנון
סקר 103FM: אין ממשלת ימין בלי ליברמן
עבור כל אחד מהם הוכנה כרטסת מפורטת הכוללת את עיקר המצאי הטבעי, פרטים תכנוניים ופיזיים, תמונות מייצגות ורשימות המינים
סקר 103FM: אין ממשלת ימין בלי ליברמן
הסיווג כלל ניתוח של הרכב בתי הגידול בכל אתר והממצאים העיקריים שבו, ושיוכו לאחת מ-14 קטגוריות אפשריות
כ-43% משטח העיר 54 קמ"ר הם שטחים לא בנויים ובהם מרחבים פתוחים טבעיים, בשולי העיר ובתוכה אתר גדול ועשיר סווג כ"מכלול" ואתר קטן סווג בדרך כלל עפ"י הממצא העיקרי בו
הפרויקט בוצע על ידי החברה להגנת הטבע בשיתוף עיריית ירושלים והמשרד להגנת הסביבה חיבור בינלאומי עבודה זו נעשתה במסגרת המאמץ הבינלאומי לשימור המגוון הביולוגי בערים

סקר תשתיות טבע עירוני

.

סקר מנדטים: רוב לגוש נתניהו, כחול לבן מתרסקת
גוש הימין מגיע ל-57 מנדטים בלי ישראל ביתנו, גוש השמאל-ערבים מקבל בסקר 55 מנדטים
סקר מנדטים: רוב לגוש נתניהו, כחול לבן מתרסקת
בשנים האחרונות, רבים מבתי הגידול הצטמצמו ואף נעלמו עקב הפיתוח האינטנסיבי של שדרת ההר
סקר מנדטים: רוב לגוש נתניהו, כחול לבן מתרסקת
רשימתו של אהוד ברק מסתפקת ב-4 מנדטים, כך גם הימין החדש ומפלגת מרצ
מרצ מאבדת מנדטים למירב מיכאלי ונמצאת על גבול אחוז החסימה מפלגת כחול לבן מחזיקה ב־30 מנדטים, והרשימה הערבית המשותפת נהנית מ-11 מנדטים בסך הכל
ארגון זה מקדם יוזמה בינ"ל של שימור על מגוון המינים בסביבה העירונית שהושקה על ידי ICLEI Local Governments for Sustainability רשימת 151 אתרי טבע עירוני בירושלים 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

סקר תשתיות טבע עירוני

בשנת 2009 ירושלים הצטרפה לארגון LAB.

27
סקר תשתיות טבע עירוני
סיווג האתרים הסביבה העירונית היוותה אתגר בשל כך שקיימים בה זה לצד זה אתרים קטנים ונקודתיים במרקם הבנוי, ואתרים גדולים ועשירים בשוליים
סקר 103FM: אין ממשלת ימין בלי ליברמן
תוצר נוסף הוא מאגר הנתונים הגיאוגרפי אשר בעזרתו ניתן להפיק מפות נושאיות של טבע בעיר, לאתר תכנים, מפגעים ולבצע מעקב ועדכון
סקר תשתיות טבע עירוני
סיכום סקר הטבע העירוני משמש נקודת מפנה משמעותית בתחום השמירה על המגוון הביולוגי והתשתית הטבעית בהקשר העירוני