נדמה ששתי הנבואות משלימות זו את זו, ומכוונות למעשה לעניין אחד
אך מתי יוכלו בניו להתנחל בארץ כנען ולהגיע בה לידי מנוחה? העולם הבא הוא מושג מאוחר בהכרתו של עם ישראל, וזמנו הוא אחר ימות המשיח

אחרית הימים (להקה)

בש"ב יב, יג מבאת החרטה בקיצור 'חטאתי לה''.

14
/ אשר וייזר
דברי התורה, שחזו עבודת אלילים בארץ, נתקיימו אחר דוד ושלמה, ושוב התחילו ימים קשים, ימי ה'
/ אשר וייזר
לאחר זמן קצר של חזרות צורף גם הזמר והגיטריסט יוצא להקות הקצב , לשעבר חבר שלישיית "" שזכה שנה קודם לכן לתהילה כשמילא את תפקיד ברגר במחזמר ""
נבואת אחרית הימים של ירמיהו (ג, יד
כלומר, יום ועת הושאלו לדין ומשפט
לא יאמרו עוד ארון ברית ה' ולא יעלה על לב - כלומר: אע"פ ש תרבו ופריתם בארץ, לא יקנאו בכם הגוים, שיבאו להלחם עליכם ותצטרכו לצאת אליהם למלחמה וארון האלהים עמכם; מפני שהיה מנהגם שהיו מוציאים הארון למלחמה, ובימים ההם לא יצטרכו לזה, כי לא תהיה להם מלחמה עוד ולכן אין לעולם המושחת תקנה אלא בביעור הרשעה ועקירת החטא מלב האדם, או כדברי ירמיה ויחזקאל בנתינת לב חדש לאדם שמטבעו יבחר בטוב וימאס ברע
אף אחד לא אמר או השתמש באיומים לעונש של בורא עולם מלבדו הוא עצמו , ישתבח שמו, בספרים הנשגבים שהורדו תורה, תהילים, הברית החדשה והקוראן ועל-ידי שליחיו עליהם כלום ברכה ושלום

אחרית הימים

והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח.

27
ביאור:נבואות אחרית הימים שכבר מתגשמות בימינו
ואף ישראל שנבחר ל'ממלכת כוהנים וגוי קדוש'
נבואת אחרית הימים של ירמיהו (ג, יד
השלום והברכה המלאה היו בימי שלמה: 'יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרב, אכלים ושתים ושמחים
נבואת אחרית הימים של ירמיהו (ג, יד
ואכן, כבר היום אנחנו רואים את תחילת התהליך הזה: הכלבים והחתולים, שפעם היו אויבים, גרים עכשיו בבתים רבים זה לצד זה