על-פי החוזר, עליו חתומה ראש מנהל הרפואה במשרד, ד"ר ורד עזרא, הרופא יורשה להעניק ימי מחלה נוספים מבלי לפגוש במטופל במקרים מיוחדים שבהם מובן מאליו כי הם נדרשים, כמו לאחר ניתוח על המעסיק לדעת שלפי סעיף 52 לתקנון העבודה בתעשייה, ניצול לרעה של תעודת מחלה על ידי עובד יש בה להצדיק לכל היותר, שלילת על פיטוריו ולא מעבר לכך
לכללית גם תו תקן ISO 27001 של מכון התקנים בתחום אבטחת המידע עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל מהמעסיק עבור היום השני והיום השלישי של תקופת ההיעדרות 50% מ שכר העבודה הרגיל שהיה זכאי לו אילו המשיך לעבוד

דמי מחלה (זכות)

כמו כן, עליך לשלם ל בזמן שתעבוד אצלכם, מאחר ותצטרכו את שירותיה.

כל הבריאות
לפי הפסיקה המוכרת ולפי חוק דמי מחלה, לא ניתן לקבוע מועד סיום לתקופה בה עדיין עומדים לזכותו של העובד ימי מחלה בתשלום
N12
המעסיק יכול לקזז יתרת ימים מחלה מעל 90 יום ולא לאפשר לעובד לצבור מעל 90 ימים
מחלת העובד
עבור היום הרביעי ואילך, העובד זכאי ל-100% משכר העבודה שהיה מקבל אילו עבד
המעסיק לא רשאי להתעלם מתעודות מחלה חוקיות ורשמיות ולעשות דין לעצמו פדיון זה הינו רק במקומות בודדים ששם הנושא מוגן בהסכם עבודה נוקשה
חוק זה שונה מהותית מיתר בתחום דיני העבודה וכך היתה צריכה לנהוג המעסיקה הנתבעת: לבקש מהתובע לעבור בדיקה רפואית לבדיקת כשירותו רק במידה והתעורר אצלה חשש לכשרות תעודות המחלה

הוצאת תעודת מחלה (הליך)

הינה אחת מהן שניתן ללמוד ממנה על הכלל.

1
ימי מחלה אישורי מחלה קורונה
שלום רב, חשוב לנו שתדעו שאנחנו משקיעים תשומת־לב רבה בשמירה על פרטיות המידע שלכם
שאלות ותשובות בנושא בידוד
אם לא הגעת לעבודה עקב מחלה, עליך להודיע על כך למעסיק
ימי מחלה
מי אחראי לשלם עבור הצילומים האלה? ימי מחלה משולמים כנגד אישור מחלה רשמי