האטומים בעלי מבנה בסיסי דומה ובנויים מרכיבים זהים מטלורגיה משויכת לתחום , ושמה בא מהמילה היוונית metallourgos אשר משמעותו "כורה, מעבד מתכות"
בסביבות שנת 1500 לפנה"ס התחילו ה להפיק ברזל בהיקף נרחב ב המודל מתייחס להיבטים מוגדרים ומצומצמים של המערכת שאותה מבקשים לדמות, לכן לכל מודל מגבלות המבדילות בינו ובין המציאות — לאלו יש להתייחס בהוראה מפורשת בכיתה

נתרן

במהלך המחצית השנייה של פיתח ושיכלל את התהליך הקרוי על שמו - תהליך בסמר לייצור פלדה במהירות וביעילות.

יסוד כימי
בעבר התרכובת החשובה ביותר של ברום הייתה , C 2H 4Br 2 כתוסף ל ששימש להוצאת ה שמצטברת בצילינדרים של מנועי בנזין
3
בסביבות שנת 700 לספירה, חרשי ברזל ב, , פיתחו משופר להפקת ברזל, הידוע כיום בשם
נתרן
הקבוצות האחרות הן ו מטלואידים
התהליך הוריד משמעותית את מחיר הפלדה ואיפשר את הרחבת השימוש בה נתרן צובע להבה בצהוב כמודגם בתמונה, בשל פליטה ב-588
ובספר דברים כ"ט ב' : "גפרית ומלח שרפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב כמהפת סדום ועמורה אדמה וצבוים אשר הפך ה' באפו ובחמתו " ה מכונה ב 'כסף חי' לכולן יש אלקטרון אחד ברמה האחרונה, כך שעדיפותם האנרגטית היא לאבד את האלקטרון

ברום

יחידת המסה הבסיסית במדידת משקל אטומי היא , הקרויה גם "דלטון".

21
מהם אלמנטים דיאטומיים? (דוגמאות)
מבנה זה הוא הגורם לחוזקן הרב של מתכות ולטמפרטורת ההיתוך הגבוהה שלהן
מתכת
מתכות לא נוטות להגיב בינן לבין עצמן, אלא יוצרות תערובת הקרויה , בעלת תכונות של מתכות
מבנה החומר: יסוד, אטום, טבלה
שימוש זה בברום היה קיים עד שהפסיקו להוסיף לדלק עופרת לטובת איכות הסביבה
זהו גז חסר צבע, חסר ריח, שאינו רעיל, שקיים באופן טבעי ביקום שלנו מקובל לייחס סיומת זאת לרב , אשר טבע את חידושיו אלו בתרגומו ל"ספר הכוח"
ברום הוא חומר מחמצן חזק בנוכחות מים המטלורג האנגלי פיתח תהליך להפקת

מתכת

היונים החיוביים של המתכת והיונים השליליים ה אניונים של האל-מתכת יוצרים.

23
יסוד כימי
המדע העוסק בחקר המתכות נקרא , מהמילה היוונית מטאלון μέταλλον
נתרן
מולקולות דיאטומיות מולקולות דיאטומיות מכילות שני אטומים הקשורים כימית
יסוד כימי
שימושים ברום הוא חומר מוצא לייצור תרכובות ברום שלהן יישומים רבים ב