למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שבין השאר חלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים מרץ-אפריל 2021 בהשוואה למרץ אפריל 2019, ושסך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית 2018 או 2019 לא עלה על 651,600 שקל וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית 2018 או 2019 עלה על 714 שקל כמקובל בכל שינוי בסטטוס המענקים, נשלחה הודעה בעניין
את הבקשות לכל המענקים לתקופת מרץ-אפריל ניתן להגיש עד ל-15 באוגוסט 2021 התנאי לזכאות היה ירידה במחזור ההכנסות של 25% אולם מאחר וזה נתון שלא קיים עדיין בידי רשות המסים, במטרה להקל על הזכאות ולחלק את המענקים מהר נקבע כי מי שעומד בתנאי הרף תקרת הכנסות של עד 340 אלף שקל למשק בית במענק הראשון ועד מיליון שקל במענק השני והגשת דוחות מס הכנסה ב-2018 יהיה זכאי אוטומטית על סמך החישוב שלו של ירידה בהכנסות של 25% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה

פחות זכאים: נפתחו מענקי מרץ

גורמים ברשות המסים ציינו כבר אז כי מאחר והמענקים הראשונים מתבססים על הצהרה ולא על דיווחי מע"מ למשל כפי שנעשה בהמשך במידה ויתגלה כי הכנסותיו של עצמאי לא יירדו ב-25% הוא יידרש להחזיר את המענק אך ללא ריבית או קנסות אלא הצמדה בלבד, שבימים אלו היא זניחה.

3
אלפי עצמאים נדרשים להחזיר את המענק שקיבלו מרשות המיסים
בהתאם לכך, על עוסקים מורשים, וכל החברות הרלבנטיות בהתייחס לבעלי שליטה להגיש את הדו"חות התקופתיים למע"מ עוד בטרם הגשת הבקשה למענק
פחות זכאים: נפתחו מענקי מרץ
כך שבפועל אותו מענק יהיה מעין הלוואה בתנאים מאד נוחים
אלפי עצמאים נדרשים להחזיר את המענק שקיבלו מרשות המיסים
ככל שהמערכת תצביע על כך שלא התקיימה הירידה הנדרשת במחזורי העסקאות לצורך הזכאות, תוצג אפשרות לתקן את שיעור הירידה שחושב ולנמק את הסיבה לתיקון, ככל שקיימת
המענקים שניתנו החל מחודש אפריל, הראשון עד לסכום של 6,000 שקל והשני עד לסכום של 10 כעת אומרים ברשות כי בשלב זה לא תעשה גבייה של המענקים ששולמו ביתר, כך שיסתפקו בהודעה לאותם עצמאים בציפייה שאלו יחזירו מרצונם סכומים שקיבלו בניגוד למתווה המענקים, אולם סביר להניח שבהמשך גם תעשה אכיפה, כפי נעשה גם סביב סיוע שניתן במסגרת קרן הפיצויים של מס רכוש, כמו למשל עבור מי שקיבל פיצוי שלא בצדק בתקופת צוק איתן
אולם זאת כל עוד לא נעשתה הונאה ברורה למשל אדם שהרוויח באותם חודשים אך בכל זאת דיווח על הפסדים אז תוכל הרשות לדרוש ריבית וקנסות על המענק שנתנה יובהר כי בכל מקרה הרשות לא תפעל בשלב זה לגביית המענק ששולם ביתר

אלפי עצמאים נדרשים להחזיר את המענק שקיבלו מרשות המיסים

במקביל היו מקרים בהם התוצאה היתה הקטנה או שלילת זכאות.

30
פחות זכאים: נפתחו מענקי מרץ
אלפי עצמאים נדרשים להחזיר את המענק שקיבלו מרשות המיסים
מרשות המסים נמסר כי "בעקבות עדכון של מערכת המענקים בדוחות שהוגשו ותיקונים שערכו עצמאים בשומות עצמיות, עודכנה זכאותם של אלפי עצמאים כך שמעתה הוכרו כזכאים או שגדל הסכום לו הם זכאים
אלפי עצמאים נדרשים להחזיר את המענק שקיבלו מרשות המיסים
כפי שנעשה במענקי ינואר-פברואר, כדי לאפשר שקיפות ודאות לגבי זכאותם למענקים, בעת הגשת הבקשה, יוצגו לעוסקים המורשים ולשכירים בעלי שליטה, נתוני המחזורים הדו-חודשיים של מרץ-אפריל ב- 2019 וב-2021 על פי הדיווחים התקופתיים שהגישו למע"מ , ויוצג שיעור הירידה במחזורי העסקאות ביחס לשיעור הנדרש בחקיקה
בהמשך לתיקון לחוק שפורסם ב-18 במרץ 2021 ויושם כבר במענקי ינואר פברואר סכומי המענקים יחושבו לפי ההכנסה החייבת הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019 כמו כן, ככל שתהיה טענה לפיה עדכון הזכאות אינו משקף את הדוח שהוגש, היא תטופל בהקדם"
מענק הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה "מענק סוציאלי" : סכום המענק הדו-חודשי הוא בגובה של עד 15,000 שקל לכל תקופת זכאות ומהווה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש בשנים 2018 או 2019, לפי הגבוה בהם, כפול 2 סכום המענק הוא בגובה של עד 6,000 כמפורט:

אלפי עצמאים נדרשים להחזיר את המענק שקיבלו מרשות המיסים

בתוצאה הסופית הועברו לתשלום כ- 17 מליון שקל נוספים כתוצאה מהמהלך.

28
פחות זכאים: נפתחו מענקי מרץ
מענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל: למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים, שבין השאר, חלה ירידה של לפחות 25% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים מרץ-אפריל 2021 בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019, ושמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 היה בין 1,500 שקל ל-25,000 שקל
אלפי עצמאים נדרשים להחזיר את המענק שקיבלו מרשות המיסים
בנוסף, נפתחה היום הגשת הבקשות ל"מענק הוצאות לעסק קטן" לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מרץ-אפריל 2021 נפגע לפחות ב-25%, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019
פחות זכאים: נפתחו מענקי מרץ