יחזקאל לב, דובר ארגון "בצדק" ותושב מאה שערים אמר בשיחה עם ynet: "המכתזית יורה ברחוב לכל עבר ובזה יש פוסקים שהתירו ע"פ משנ"ב סי' עו ס"ק כג, דהוי ריח שאין לו עיקר
בסופו של דבר 'עיר המדרחובים' סייע לנו, אבל המחיר — האכזבה של התושבים והכעס, ואני לא יודע אם זה היה שווה את זה

דין בהלכה

ספרי קודש ותפילין מלאים בבואש: את המחזה הזה לא תיכננו נערי הגעבות שהתנחלו בשבועות האחרונים במבנה סמוך להר ברכה.

מילון מורפיקס
בן יאיר, אגב, גר בשייח ג'ראח בילדותו
המכתזי”ת הגיעה להר ברכה ותקפה ב’בואש’, תפילין וספרי קודש
כוונת המתכננים הייתה לפתח כלי לפיזור הפגנות, בעקבות הביקורת שספג צה"ל על שימוש ב ושימוש בחצצית
בואש (אמצעי לפיזור הפגנות)
על ההסכם חתמו אותן משפחות שעברו להתגורר במקום, ממשלת ירדן והאו"ם
וידוע מה שנתחדש בזמן האחרון מים מבאישים שנעשים ע"י תמיסה של שמרים עם סודה לשתייה, האם צריך להרחיק מהם ועוד נראה דאף אם לא נגדיר את הריח כבא מקלקול ועיפוש, כל שבנ"א מואסים בריחו צריך להרחיק, דאין שם "עיפוש" תנאי בעיקר שם צואה, אלא שגדר הדבר הוא מה שממאיס את האדם, ואמנם בדר"כ נגעל ונמאס האדם רק מדבר מקולקל ומעופש, אך אם יהיה דבר שמתייחסים אל ריחו במיאוס הגם שאינו מעופש, הדין יהיה שווה
וראשית נראה דלכאורה הריח בא מתהליך פירוק שדומה לעיפוש, ואם כן הוא, פשוט שצריך להרחיק מאבק זה עומד במרכז המתיחות הנוכחית

כשסעודת האיפטאר הפכה לקרב: לילה בשייח ג'ראח

עמדתי בתפלה ומישהו נכנס עם הריח הזה, מה אני אמור לעשות? וכן מצאנו במ"ב ע"ט כ"ג שהביא את הגדרת החיי אדם, וכן כתב מ"ב צ"ח ז' : '.

19
User:OgreBot/Uploads by new users/2020 December 29 07:30
בגליון 'רוממות' היוצא לאור ברמות א' ראה אשכול נפרד פרסמתי לא מכבר הערה בענין זה: בגדר גרף של רעי והיה מחניך קדוש כתב בשמירת שבת כהלכתה פי"ג והובא גם בארחות שבת ח"ב עמ' קעד , שריח רע של נפט נחשב גרף של רעי ומותר בטלטול בשבת
User:OgreBot/Uploads by new users/2020 December 29 07:30
מכת"ז צ'כי מכת"ז - מכונית התזה, מכונה גם מכת"זית היא המצויד בתותח מים המתיז סילוני מים חזקים
גדרו של לאור ההלכה
שכארגון האמון על שמירת החוק תיישם את זה גם על עצמה, ושהביצועים שלה לפחות בהפגנות יהיו על פי הנהלים והחוקים שהיא מחויבת להם כמו כל אזרח בישראל
ולנידו"ד כיון שהמציאות היא שאנשים נוהגים כלפי המים האלה במיאוס, ממילא לא חשיב מחניך קדוש מעיריית אשדוד נמסר כי המתפרעים "תקפו את הביטחון העירוני באבנים ובמקלות"
וראיה נפלאה שמעתי זה מכבר מהרב גרשון לוצקין שליט"א דעיין סי' שיא בענין מת שהסריח בבית ומתבזה בין החיים איך מותר לטלטלו, וצ"ע טובא למה לא מצינו שיתירו לטלטלו מדין גרף של רעי שטח המריבה הוא רחוב ישר באורך 200 מטרים, במרכזו עובר כביש ובצדיו עומדים בתים בני קומה ושתי קומות

User:OgreBot/Uploads by new users/2020 December 29 07:30

הפעם הגיעו כוחות הפינוי יחד עם מכתזית מלאה בבואש ורוקנו את תכולתה במבנה, ספרי קודש ותפילין שהיו במקום ניזוקו בצורה קשה, כמו גם הציוד של הנערים והמקום כולו מסריח למרחק.

רגע לפני יום הכיפור: הירושלמים שהסכימו לברך את האנשים שאיתם הם התעמתו השנה
לגבי השאלה הראשונה, הורו כמה מורי הוראה להיתר, ותמכו דבריהם מדברי המשנ"ב סי' עט ס"ק כג וז"ל, מים סרוחים, או מי משרה ששורין בהן פשתן או קנבוס, צריך להרחיק מהם כמו מן הצואה
דין בהלכה
בקיצור, נחל את השאלה לשני חלקים: א מה הדין הכללי? מקווים לשנה של פיוס במקום שנה שבה המחאות הפכו את שכונתנו השלווה והפלורליסטית לשדה קרב רגיז ועוקצני
כשסעודת האיפטאר הפכה לקרב: לילה בשייח ג'ראח
במספר הפגנות של ב שהתקיימו ב , ציידה מספר שוטרים במכלית התזה אישית של בואש להתזה ישירה על פני מפגינים