ימשיל הכרתו על תאוותו וכעסו, יהיה במוסר החכמים" לתכונה זו חסרון - כי החכמה מוסיפה מכאוב; שמחה - שירדוף אדם שמחה ושחוק
י' היינמן הראציונליזם של רס"ג ע רד-רה הוא גם עמד הראשון בצורה עיונית ושיטתית על אופיו של אלוהים, על תוארי אלוהים

הדרך לשלמותנ במשנתו של רב סעדיה גאון / יהודה איזנברג

במקביל נמשכות אצלו תופעות הלשון של הסגנון , כגון שינוי זכר לנקבה ולהפך והחלפת המשקלים והבניינים.

3
האמונות והדעות
מול מעמדו הקובע של השכל, הוא מציב את מעמדו של המקור הסמכותי
×ž×›× ×™×§
ספרי הויכוח והטענות נזכרו בשם הכולל "כתאב אלרוד", והם: 16 נגד ענן מיסד הקראים נכתב בשנת 915 ; 17 נגד אבן שקאואריה או שקויה; 18 נגד איש אחד שכתב דברי גדופים על ההגשמה שמצא באגדות התלמוד כתבו בשנת 988 ; 19 "כתאב אלתמייז", ובתרגום עברית נקרא "ספר ההכרה" או "ספר המבחן" כתבו בשנת 926 , ויפת הלוי מביא ממנו כמה דברים
האמונות והדעות
ושמרנו הבורא מכל אלו הטרחים כולם במהרה, ושלח לנו שלוחיו, הגיד לנו בהגדה והראנו בעינינו אותות עליה
כמו שהערך על הרמב"ם הוא התועלת מראה כי כדאי לקיים את דרישות התורה
הפרק הרביעי עוסק ב, ובו דוחה רס"ג את תורת הגזרה הקדומה — ה — מטעמי הצדק והיושר האלוהי שמשלם שכר ומעניש תיאודיציה קטעים ממנו הלכו והתפרסמו עם השנים, ומהדורה כוללת שלו פורסמה על ידי נ' אלוני בירושלים בשנת תשכ"ט

שיחה:רב סעדיה גאון

עם כל זאת, הערך יפה מאוד, כתוב בצורה בהירה, ואיפלו יש בו מקורות במידה מספקת לסטנדרטים המקובלים של הקהילה אני אישית מעדיף שיהיו יותר, אבל זה עניין של אובססיה שלי.

9
שיחה:רב סעדיה גאון
רס"ג כתב מספר ספרי פולמוס נגד הקראים, חלקם נזכרים ברשימת הספרים של בניו
סידור רב סעדיה גאון
פעולת הגומלין שבין השכל והמסורת היא היא תהליך החינוך
מחלוקת רב סעדיה גאון ובן מאיר
רב סעדיה עבר לסוריה לפרק זמן לא ידוע, ולפני שנת קבע את מושבו ב שב
תורת המידות כנספח לספר מובאת תורת המידות של הגאון; היא מסתכמת בדרישה לפיתוח הרמוני של כל כוחות הנפש שהגאון הולך ומפרט אותם תוך ניתוח מעמיק; יש להשתמש בכל המידות שנטע אלוהים באדם מתוך שיווי משקל שהותווה על-ידי חוקי התורה, וכל זה לשם מימוש היעוד העליון של האדם: הדבקות באלוהים הקורא שיקיים את שנדרש ממנו - עשה את המוטל עליו
כשם שההתגלות יוצרת מסגרת לחקירה הפילוסופית, כך היא נותנת מסגרת למעשי המצוות הרי דברה המשנה בהלכה למעשה שהפלוניים כלומר הכהנים עולי בבל היו אוכלים אותו חי, ואין מקום כאן לשום וכוח

Project Saadia Gaon

.

5
הדרך לשלמותנ במשנתו של רב סעדיה גאון / יהודה איזנברג
×ž×›× ×™×§
ספרי רס"ג בעברית: 1 "אגרון", ספר השורשים כפול, בשני חלקים, ומסודר ע"פ א"ב
סידור רב סעדיה גאון
בפרק הבא מחפש רס"ג את "האהבות" מסודרות בידי חכם