לאחים שמיר יש מקום שמור בהיסטוריה של מדינת ישראל מתחת למנורה — השם "ישראל"
בארכיון של האחים שמיר יש עדות למוצג זה הוועדה פרסמה מכרז ובו קראה לתושבי המדינה להציע הצעות לסמל המדינה

סמל המדינה

.

30
מנורת הזהב וסמל מינת ישראל
להם בוודאי לא היה קשה לענות על השאלה המפורסמת: ''מה אתם עשיתם בשביל מדינה? סמל זה מבוסס על מנורת הזהב שהייתה בבית המקדש ולפני כן — במשכן
סמל מדינת ישראל
מראות אלה כוללים את מראה הסוסים, מראה המנורה ומראה המגילה העפה
הסמלים הלאומיים של מדינת ישראל
אלה הובאו בפני מועצת המדינה הזמנית, והמועצה החליטה לבחור בהצעה שהגישו המעצבים האחים גבריאל ומקסים שמיר
עיין בציורים שלפניך וציין איזו מנורה מבין המנורות שלפניך הונצחה בסמל מדינת ישראל? הפרויקט הוגדר כפרויקט לאומי, ערכי וחינוכי המבקש להטמיע בציבור הרחב סט של ערכים חינוכיים, של שמירת ערכי הטבע של ישראל, בדגש על ה בתיאור פעולת ועדת הסמלים, מסופר גם על תחרות בנושא סמל המדינה, ויש דיווח שהוגשו 131 הצעות, ולפי הכתוב, נבחרה הצעה של 'שמיר' שבחר בסמל במנורה
תוצאה זו עוררה זעם רב לכבוד טיטוס נבנה שער הניצחון ברומא שקושט בתבליטים של כלי המקדש והמנורה בראשם

מנורת הזהב וסמל מינת ישראל

לחלק מן ההצעות מוצמדת מעטפה סגורה ואטומה, וייתכן שבתוכה מוצפן שם הגרפיקאי שהציע את ההצעה.

13
מנורת הזהב וסמל מינת ישראל
הוועדה פרסמה מכרז ובו קראה לתושבי המדינה להציע הצעות לסמל המדינה
מנורת הזהב וסמל מינת ישראל
מאות הצעות הוגשו לוועדה, ובתהליך ארוך נבחרו שלוש הצעות
סמל מדינת ישראל
זכריה פרק א פס' 7