אלא שבאמת יש לנו יותר לחוש בזה לספק ברכות ולא לברך על קשת זו ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל הביא בספרו חזון עובדיה, שבספר הברית כתב, שיתכן וכאשר מופיעה בשמים רק מקצת מן הקשת, אין זה סימן הקשת שמברכים עליו בכלל, שדוקא כאשר הקשת היא במלא צורתה אז יש לברך עליה, אבל לא בכל מקרה שיש מופע של צבעי הקשת היא הקשת שעליה נתקנה הברכה
בשביל לחגוג איתו את השמחה המיוחדת שלו ואת הכניסה שלו לתקופה מטורפת נוספת בחיים, חשוב שתכתוב לו ברכה מרגשת משנכנס אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שלמדנו, מכל מקום משנכנס חודש אב, ועד לאחר עשירי באב, יש מנהגי אבלות נוספים שיש לנ

אנציקלופדיה יהודית דעת

הגיע סוף סוף היום שבו החבר הכי שבוז מהצוות שלך משתחרר ואתה מתרגש בשבילו מאוד.

15
ברכות לשחרור
כלומר, יש במראה הקשת מראה שהוא כעין כבוד ה'
אנציקלופדיה יהודית דעת
ברכות לשחרור
אבל אם רואה את הקשת דרך חלון מברך ילקוט יוסף על הלכות ברכות, סימן רכט סעיף א
הרואה את הקשת דרך שלולית ואינו רואה הקשת עצמה, אינו מברך מנהגי ימי בין המצרים הימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, נקראים ימי "בין המצרים", וכפי שהסברנו אתמול
וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה אם מברכים רק על קשת שלימה כתב הגאון המשנה ברורה בביאור הלכה, הרואה את הקשת, לא נתבאר אם צריך שיראהו בתמונת קשת ממש, שהוא כחצי גורן עגולה כלומר, לא נתבאר בפוסקים אם יש לברך על הקשת דוקא כאשר רואה אותה כתמונת קשת, שהיא כעין חצי מעגל , או אפילו ראה מקצת מן הקשת די

ברכת הקשת

.

אנציקלופדיה יהודית דעת
אנציקלופדיה יהודית דעת
יש לברך על ראיית הקשת "זוכר הברית נאמן בבריתו וקיים במאמרו"
ברכות לשחרור
ואין כדאי להגיד לחבירו שיש קשת מטעם מוציא דבה הוא כסיל משלי י, יח